นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและกฎหมาย

กฎหมาย

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท เจ เอ เอ็น ดี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีคณะกรรมการรวมถึงคุณ เดวิด เฮยส์

www.jandgroup.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านใช้บริการกับเรา

จดหมายข่าว

เมื่อท่านลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเราจะเก็บรวบรวม
ชื่อ
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
วันที่ลงทะเบียน

เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราเราจะถือว่าท่านอนุญาตให้เราส่งจดหมายข่าวถึงท่านได้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ“วัตถุประสงค์การบริหารงานบริการ”กล่าวคือเราสามารถทำการติดต่อท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจดหมายข่าวที่ท่านได้ลงทะเบียนรับไปแล้ว

ข้อสงสัยเรื่องผู้สนับสนุน สื่อ การแลกเปลี่ยน และข้อสงสัยทั่วไป

หากท่านติดต่อเราผ่านฟอร์มบนเว็บไซต์เราจะทำการเก็บรวบรวม
ชื่อ
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทผู้ติดต่อของท่าน(ซึ่งจะขึ้นกับหมวดหมู่ที่จัดเอาไว้ก่อน)
วันที่ลงทะเบียน

เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราเราจะถือว่าท่านอนุญาตให้เราติดต่อและส่งข้อมูลถึงท่านได้

เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับยกเว้นเมื่อมีการได้รับอนุญาตหรือมีการเรียกร้องให้เปิดเผยตามกฎหมาย