หุ้นส่วนสื่อ

สื่อและสิ่งพิมท์มีหน้าที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์งานให้เข้าถึงผู้ชมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

หุ้นส่วนสื่อสำหรับงานมหกรรมครั้งแรกนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุป