เรื่องราวของเรา

การจับจ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย

ผู้บริโภคเข้าร่วมฟิตเนสคลาสและกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มีการใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชั่นที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มจากเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค และอาหารจากธรรมชาติ มีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และปฏิบัติตามรูปแบบการควบคุมอาหารพิเศษต่าง ๆ

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป จะได้ประโยชน์จากช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดของกรุงเทพและสร้างมูลค่าให้กับแหล่งรวมนักท่องเที่ยวนี้ โดยการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวในกรุงเทพ เพื่อที่จะผลักดันความสนใจให้มากขึ้นในเรื่องสุขภาพ ฟิตเนสและคุณภาพชีวิต

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและฟิตเนสทั้งในระดับโลก ภูมิภาค นานาชาติและในประเทศ เพื่อขยายความหลายหลายในกิจกรรมให้แก่ประชากรในกรุงเทพและนักท่องเที่ยว (เพื่อเพิ่มการจับจ่ายของลูกค้า) อีกทั้งเป็นการเปิดช่องทางใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพให้กับลูกค้าและธุรกิจใหม่ๆ

ภารกิจของเรา

เพื่อพัฒนางานจัดแสดงสินค้า และโปรโมตประเทศไทยในฐานะจุดมุ่งหมายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟิตเนสและคุณภาพชีวิต

เพื่อสนับสนุนตลาดที่มีอยู่แล้วและโปรโมตประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพ ฟิตเนสและสุขภาพชั้นหนึ่ง

เพื่อเชิดชูประเทศไทยในตลาดสุขภาพ ฟิตเนส และเวลเนส

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.