ลงทะเบียน

ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมงานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2567

ผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโปรดเลือกแบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่งด้านล่างเพื่อจองสิทธิเข้าร่วมงานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2567

ผู้เข้าร่วมทั่วไป

โปรดกรอกรายละเอียดของท่านด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับไป

ผู้เข้าร่วมเชิงพาณิชย์

โปรดกรอกรายละเอียดของท่านด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับไป

// Public ENGLISH // Trade THAILAND // Trade ENGLISH // Media THAILAND // Media ENGLISH