เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์มีพื้นที่มากกว่า 550,000 ตารางเมตรเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่สำคัญในกรุงเทพ

ตั้งอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ศูนย์กลางของเมืองหลวงและห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ฟู้ดคอร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ระดับโลก ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมและตลาดเปิด รวมถึงการจัดงานกิจกรรมเค้าดาวน์ของทุกปี

www.centralworld.co.th

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 165898095306949