แผนผังงาน

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ศูนย์กลางของเมืองหลวงและห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและโรงภาพยนตร์ระดับโลก

ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่มักใช้สำหรับกิจกรรมและตลาดกลางแจ้ง รวมถึงงานมหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ ในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 2,000 ตารางเมตร

ลานมหกรรม

เซ็นทรัลเวิลด์

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 165898095306949