แผนผังงาน

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ศูนย์กลางของเมืองหลวงและห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและโรงภาพยนตร์ระดับโลก

ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่มักใช้สำหรับกิจกรรมและตลาดกลางแจ้ง รวมถึงงานมหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ ในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 2,000 ตารางเมตร

ลานมหกรรม

เซ็นทรัลเวิลด์

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.